Ucogras

Organisatie

De Belgische beroepsvereniging UCOGRAS werd in 1959 opgericht en vierde dan ook in 2009 haar 50ste verjaardag.

Het doel van de vereniging is al die jaren ongewijzigd gebleven en bestaat erin de belangen van de Belgische sector van plantaardige en dierlijke oliën en vetten te behartigen.

Van bij haar oprichting heeft UCOGRAS zich toegelegd op het stimuleren van de contacten tussen de ondernemingen en organisaties uit de sector.

Het is steeds de betrachting geweest om een contact forum te zijn voor alle actoren uit de branche.

UCOGRAS verwelkomt derhalve alle soorten ondernemingen: nationaal en internationaal, groot, middelgroot en klein, uit alle aanverwante sectoren: transport, makelaardij, handel, bevrachting, controle, vetsmelterij, margarineproductie, op- en overslag, extractie en raffinage, recyclage, en sinds kort ook hernieuwbare energie. De vereniging is een bruggenbouwer in binnen- en buitenland en onderhoudt contacten met diverse andere Europese beroepsfederaties zoals Fosfa International, Nofota, Grofor, enz.

Ontdek meer over onze organisatie UCOGRAS

Van bij het begin in 1959 wilde UCOGRAS zich profileren als de Belgische specialist en als bevoorrecht gesprekspartner op het gebied van oliën en vetten. De vereniging is in de loop der jaren echter sterk veranderd. Oude leden verdwenen, nieuwe traden toe.

Marktomstandigheden wijzigden en mede door de doorgedreven technologie is “de stiel” de laatste decennia aanzienlijk geëvolueerd. Men is steeds meer gericht op een ver doorgedreven management, waardoor het accent wordt verlegd naar de bedrijfsleider, de technologie, de laborant. UCOGRAS blijft echter een breed forum ter ondersteuning van ieders specialiteit in het vak, waar samenwerking, collegialiteit, beroepsfierheid, motivatie, kwaliteits- bewustzijn en specialisatie als normen gehanteerd blijven.

Van de activiteiten van UCOGRAS onthouden we vooral de jaarlijkse gastronomische contact diners, spreekbeurten en educatieve bedrijfsbezoeken. Deze bijeenkomsten zijn bevoorrechte ontmoetings- plaatsen voor de interveniënten uit binnen- en buitenland. De leden ontvangen op regelmatige tijdstippen sectorgebonden informatie en ook een maandelijkse nieuwsbrief.

Aansluiten bij een beroepsvereniging is om vele redenen aanbevolen. Er is het contact met de collega’s en de netwerking die hieruit ontstaat. Er is het verwerven van kennis en inzicht in de occasionele problematiek van de sector (dioxinecrisis, BSE, … ). Belangrijk is ook het promoten en verdedigen van de belangen van de sector op nationaal en internationaal vlak.

De uitdaging voor de toekomst is niet te verzanden in navelstaarderij maar om met een open blik de Belgische krachten te bundelen om aldus in Europa en de rest van de wereld een Belgische inbreng te blijven hebben in het olie en vet gebeuren.