Ucogras

Organisatie

De Belgische beroepsvereniging UCOGRAS werd in 1959 opgericht en vierde dan ook in 2019 haar 60ste verjaardag.

Het doel van de vereniging is al die jaren hetzelfde gebleven: de belangen van de Belgische sector van plantaardige en dierlijke oliën en vetten behartigen.

Van bij haar oprichting heeft UCOGRAS zich toegelegd op het stimuleren van de contacten tussen de ondernemingen en organisaties uit de sector. Het is steeds de bedoeling geweest om een contactforum te zijn voor alle actoren uit de branche.

UCOGRAS verwelkomt dan ook een breed scala aan ondernemingen. Nationaal en internationaal, van groot tot klein, uit alle verwante sectoren: transport, makelaardij, handel, bevrachting, controle, vetsmelterij, margarineproductie, op- en overslag, extractie en raffinage, recyclage, en hernieuwbare energie. De vereniging is een bruggenbouwer in binnen- en buitenland en onderhoudt contacten met diverse andere Europese beroepsfederaties zoals Fosfa International, Nofota, Grofor, enz.

Ontdek meer over onze organisatie UCOGRAS

Van bij het begin in 1959 wilde UCOGRAS zich profileren als de Belgische specialist en als bevoorrecht gesprekspartner op het gebied van oliën en vetten. De vereniging is in de loop der jaren natuurlijk sterk veranderd, net als de hele sector. Oude leden verdwenen, nieuwe traden toe.

Marktomstandigheden wijzigen, technologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen verschuiven het accent naar de bedrijfsleider, de technologie, de laborant. UCOGRAS blijft echter een breed forum ter ondersteuning van ieders specialiteit in het vak, waar samenwerking, collegialiteit, beroepsfierheid, motivatie en kwaliteit als normen gehanteerd blijven.

Van de activiteiten van UCOGRAS onthouden we vooral de gastronomische contactdiners, interessante bedrijfsbezoeken en presentaties. Deze bijeenkomsten zijn ideale ontmoetingsplaatsen voor de deelnemers uit binnen- en buitenland. De leden ontvangen ook op regelmatige tijdstippen informatie uit de sector. Verder kunnen ze voor informatie en advies terecht op het secretariaat.

Aansluiten bij een beroepsvereniging is om vele redenen interessant. Er is het contact met de collega’s en de netwerking die hieruit ontstaat. Er is het verwerven van kennis en inzicht in de problematiek van de sector (dioxinecrisis, BSE, Brexit… ). Belangrijk is ook het promoten en verdedigen van de belangen van de sector op nationaal en internationaal vlak.

De uitdagingen blijven ook in de toekomst groot, maar met een open blik wilt Ucogras de Belgische krachten bundelen, om zo in Europa en de rest van de wereld een Belgische inbreng te blijven hebben in het olie- en vetgebeuren.