Ucogras

Handel

De handel in Plantaardige en Dierlijke Oliën en Vetten en hun Derivaten wordt gedaan op standaard contracten, waarbij naast de makelaars, een aantal logistieke partners een rol spelen in de keten en wel met name transport firma’s, inspectie bedrijven, tankopslag bedrijven en laboratoria.

De basis van alle contracten in de goederenhandel zijn de INCO terms; de beroepsverenigingen in onze markt in Olien en Vetten gebruiken een aantal hiervan afgeleide specifieke contracten, hierin worden alle voorwaarden en condities geregeld zoals gewicht en kwaliteit, leveringstermijn en betaling, tevens zijn er clausules met betrekking tot bijvoorbeeld force majeur en arbitrage; met name in de handel overzee worden de Engelse FOSFA contracten gebruikt, leveringen in Nederland gaan onder NOFOTA en in Duitsland onder GROFOR. In Belgie wordt het VBO contract nr 7 (Vereniging van Belgische Oliefabrikanten) gebruikt, daar onze beroepsvereniging Ucogras geen eigen contracten kent.