Ucogras

Afvalverwerking

Binnen het deeltje afvalverwerking zien we opnieuw twee types materiaal: van oorsprong plantaardig of dierlijk. Het gaat hier dan om bijproducten van een ander proces, resten of recyclage van gebruikte olie en vetten. Noem het geen afval, want onze verwerkers vinden er vaak nog een nuttige toepassing voor. Recyclage en duurzaamheid op z’n best!

Dierlijk vet

Smelterijen en maalderijen verwerken slachtafval en beenderen die niet geschikt zijn voor humane consumptie. De bijproducten die hieruit voortkomen zijn melen en vetten. Dierlijk vet wordt onderverdeeld volgens verwerkt materiaal en het risico dat daarbij hoort. Deze categorie bepaalt dan ook waarvoor de vetten mogen gebruikt worden. De verwerking van de verschillende categorieën gebeurt strikt gescheiden, van inzameling tot eindgebruiker, om besmetting te voorkomen.

Categorie I: hoog risico-materiaal, niet geschikt voor diervoeding of humane consumptie. Het gaat dan om materiaal zoals hersenen, ruggenmerg en dieren die niet in gecontroleerde omstandigheden overleden. Dit materiaal mag enkel verbrand worden.

Categorie II: materiaal niet geschikt voor diervoeding of humane consumptie, maar zonder hoog risico-materiaal. Toepassingen vooral in voor verbranding en meststoffen.

Categorie III: laagste risico, de grondstoffen zijn op moment van slachting geschikt voor humane consumptie. Hieronder vallen ook keukenafval en etensresten. Mits extra controle en toelating is dit materiaal ook geschikt voor veevoeding of petfood, maar het wordt ook voor oleochemische en andere technische toepassingen ingezet.

Recyclage gebruikte olie (UCO)

Uit ecologisch oogpunt is de recyclage van gebruikte oliën en vetten erg belangrijk. In België is het sinds 2004 verplicht voor producenten, invoerders en verdelers van eetbare vetten en oliën om te melden welke hoeveelheden ze op de markt brengen en deze worden maximaal opnieuw ingezameld. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij Valorfrit.

Het kan zowel gaan om plantaardige olie als dierlijke vetten. Gespecialiseerde inzamelaars staan producenten bij om te zorgen dat de olie niet opnieuw in de voedselketen belandt. Vervolgens gaan verwerkers hiermee aan de slag, zij bereiden het materiaal voor: het samenstellen van specifieke mengsels, opschonen etc. Tot slot verwerken biodieselfabrikanten de gebruikte olie tot biodiesel van de 2e generatie.

Plantaardig

Ook uit allerlei plantaardige processen komen bijproducten voort. Denk hierbij aan de chemische of fysische raffinage van plantaardige olie. Naast verwerking in biodiesel zijn er ook toepassingen in veevoeding, cosmetica of oleochemie.