Ucogras

Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gekozen op de jaarlijkse Algemene Vergadering, telkens voor een termijn van twee jaar. Elk lid kan een kandidatuur stellen. Het bestuur bestaat uit minstens vijf en maximaal negen leden. Meer info? Contacteer ons!

Voorzitter

Marnix Muylaert

Ondervoorzitter

Patrick Loontjens

Penningmeester

Wim Callaerts

Secretaris

Elien Coppens

Raadsleden

Matthias Baeten
Philippe Bastijns
Alain Kupfermunz
Pol Van Pollaert