Ucogras

Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gekozen op de Algemene Vergadering, telkens voor een termijn van twee jaar. Elk lid kan een kandidatuur stellen. Het bestuur bestaat uit minstens vijf en maximaal negen leden. Meer info? Contacteer ons!

Voorzitter

Dhr. Marnix Muylaert

Ondervoorzitter

Dhr. Patrick Loontjens

Penningmeester

Dhr. Wim Callaerts

Secretaris

Mevr. Elien Coppens

Raadsleden

Dhr. Matthias Baeten

Dhr. Philippe Bastijns

Dhr. Alain Kupfermunz

Dhr. Pol Van Pollaert