Ucogras

Laboratoria

Ucogras telt onder haar leden een aantal laboratoria gespecialiseerd in de analyse van oliën en vetten en aanverwante producten. Het betreft zowel Belgische als Nederlandse laboratoria die allen ISO 17025 geaccrediteerd zijn. Bovendien beschikken zij over de FOSFA- en NOFOTA-erkenningen. Ze kunnen dus analyses aanleveren zoals bepaald in de standaardcontracten.

De hoogstaande know-how en wetenschappelijke bekwaamheid staan garant voor snel uitgevoerde en onafhankelijke kwaliteitscontroles. In de huidige markten is dit van groot belang voor een vlot verloop van productie, handel en ter controle van de voedselveiligheid. Door beroep te doen op een erkend labo, is de aanvrager zeker van de kwaliteit van het materiaal. Dat is onontbeerlijk om het voor de optimale toepassing in te zetten en met een gerust gemoed te kunnen werken.